Rreth nesh
(Për porosi online) Email: info@farma-net.comTel: 0696099222
Depo Farmanet: 0692056497

Farmacitë

DEPO
Rruga ”Siri Kodra”, Nr. 8/660, Tirana, Albania

Farmaci Farma Net Albania 1
Bulevardi Zogu i I, Ndërtesa Nr.53/1,Tiranë
Tel +355 69 402 3787

Farmacia Farma Net Albania 2
Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga Frank Bardhi, Pallati Nr.1, Kati 1, Zona Kadastrale 8270, Kompleksi Matrix Konstruksion, Komuna e Parisit, Tiranë
Tel +355 69 607 5390

Farmaci Farma Net Albania 3
Rruga Bajram Curri, Pallatet Agimi Nr.215, në krah të Kinema Agimit
Tel +355 69 607 7702

Farmaci Farma Net Albania 5
Njësia Bashkiake nr.6, Rruga “Llazi Miho”, P.6, Shk.1, K. I, Ap.2 Vol 13, Faqe 216, Tiranë
Tel +355 69 206 5206

Farmaci FarmaNet Albania 6
Njësia Nr. 10, Rruga e Kavajes, Pallati 123, Kati i parë. Tiranë
Tel +355 69 701 0740

Farmaci Farma Net Albania 7
Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga George W.Bush, Zona Kadastrale 8150, Nr.pasurie 6/30-N4, Tiranë
Tel +355 69 705 2190

Farmaci Farma Net Albania 8
Rruga ‘A. Kasemi’, Pallati 1, Shk 1, Apartamenti Nr 1, Kati 1, Zona kadastrale Nr 8150, Nr pasurie 3/185+1,Tiranë
Tel +355 69 205 6495

Farmaci Farma Net Albania 9
Rruga “ M. shyri” Kati 0, Zona kadastrale nr 838, Tiranë
Tel +355 69 205 6496

Farmaci Farma Net Albania 10
Rruga e Dibrës, Kati 1, Zona kadastrale nr 837, Tiranë
Tel +355 69 404 0072

Farmaci Farma Net Albania 11
Rruga e Reshit Petrela, Godina 16, Hyrja 3, Ap 17, Tiranë
Tel +355 69 208 8317

Farmaci Farma Net Albania 12
Rruga Bajram Curri, z.k 8130, nr pasurie 5/139, Tiranë
Tel +355 69 208 8318

Farmaci Farma Net Albania 13
Rruga ” Kongresi i Permetit”, Godina 87, Hyrja 1, Kati 0, Ap.2, Tiranë
Tel +355 69 709 0416

Farmaci Farma Net Albania 14
Adresa: Rruga “Gogo Nushi”, Kati 0, Nr. pasurie 5/204N-N1, Z.K. 8370, vl.21, Tiranë
Tel +355 69 704 9345

Farmaci Farma Net Albania 15
Rruga “Vaso Pasha”, Pallati 15, Shk. 3, Nr. 17 Pasuria 3/563-N, ZK. 8270, Vol. 86, Fq.237 dhe Nr.pasurie 3/117+3-17, ZK.8270, vol 12, Tiranë
Tel +355 69 704 9344

Farmaci, Farma Net Albania 16
Rruga e Durrësit, Ndërtesë, Kati Zero, me Nr.Pasurie 1/464-ND, Vol.34, Fq.172 , Tiranë
Tel +355 69 709 9972

Farmaci, Farma Net Albania 17
Rruga Muhedin Llagani, Njësia Bashkiake nr.7, Pallati Square 21, Kati përdhe, Shkalla 2, Nr 1, Tiranë
Tel +355 69 606 1201

Farmaci, Farma Net Albania 18
Njësi Shërbimi Nr.1 me Nr.Pas 255, Zk 1739, Himarë, PALASE, Vlorë
Tel+355 69 703 1804

Farmaci, Farma Net Albania 19
Rr.3 Deshmoret,Kompleksi Grand, Tiranë
Tel +355 69 408 5604

Farmaci, Farma Net Albania 20
Rr. Elbasanit, Kati Zero (pranë Bar Artisti), Zone Kadastrale 8160, Nr. Pasurie 2/10-N1. Tiranë
Tel +355 69 408 5605

Farmaci,Farma Net Albania 21
Terminali i Autobuzave
Tel +355 69 704 9252

Farmaci, Farma Net Albania 22
Rr.Luigj Gurakuqi,P6, Shk2.
Tel +355 69 287 6876

Farmaci,Farma Net Albania 23
Dhërmi, Kondraq, Brenda karburant Alpetit
Tel +355 69 704 9244