Sale
SKU: PHL11

Brainil Tableta

L3,321

L – acetilkarnitinë (500mg) • Ginkgoselect Phytosome (80mg) • Vitaminë B12 (16,5 mcg).
Indikacione: Përmirëson kujtesën dhe rrit përqëndrimin. Përdoret në vertigo, tinitus dhe në neuropatitë periferike.

Additional information

Madhësia: